برچسب: دستگاه دابل RO

نمونه کارها

طراحی و ساخت دستگاه دابل RO (آب مقطر)

  دستگاه دابلRO در واقع دو مرحله تصفیه آب یا دو دستگاه RO بر صورت یک پکیج کامل ارائه می شود. معمولا آب بعد از دو مرحله تصفیه به خلوص…ادامه برای خواندنطراحی و ساخت دستگاه دابل RO (آب مقطر)