دسته: مقالات

مقالات

سختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی چیست؟ سختی گیر مغناطیسی یکی از انواع سختی گیرهای مورداستفاده برای تصفیه و از‌بین بردن املاح آب است. در این روش بدون نیاز به مواد افزودنی، از طریق…ادامه برای خواندنسختی گیر مغناطیسی

مقالات

دستگاه تصفیه آب صنعتی در دامداری ها

آب تصفیه شده در دامداری ها نقش بسیار مهمی دارد. آب اصلی ترین ماده برای بقای تمامی موجودات زنده از جمله حیوانات می باشد همچنین آب نقش بسیار بسزایی در…ادامه برای خواندندستگاه تصفیه آب صنعتی در دامداری ها

مقالات

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

برای بسیاری از نیازهای کشاورزی به تصفیه آب، راه‌حل‌هایی ارائه شده است. اسمز معکوس یا به اختصار RO (روش های تصفیه آب صنعتی) است که جهت مصارف کشاورزی به کار…ادامه برای خواندندستگاه تصفیه آب کشاورزی