برچسب: مانومتر (فشار سنج)

محصولات

مانومتر (فشار سنج)

به هر دستگاهی که قابلیت اندازه گیری فشار  را داشته باشد مانومتر یا فشارسنج می‌گویند. مانومترها معمولاً از یک لوله U شکل ساخته می‌شوند که میزان فشار مایع یا گاز…ادامه برای خواندنمانومتر (فشار سنج)