برچسب: اسمز معکوس

محصولات نمونه کارها

دستگاه تصفیه آب به ظرفیت ۲۵۰۰۰ لیتر دریایی

  طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب به ظرفیت ۲۵۰۰۰ لیتر در شبانه روز برای آب شور دریا در شرکت آبسان تصفیه انجام و تحویل مشتری عزیزمان گردید. دستگاه های…ادامه برای خواندندستگاه تصفیه آب به ظرفیت ۲۵۰۰۰ لیتر دریایی

نمونه کارها

ارسال دستگاه تصفیه آب به ظرفیت ۵۰ هزار لیتر

ساخت و ارسال دستگاه تصفیه آب به ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه روز جهت استفاده شرب و صنعتی به استان قم. شما نیز می توانید جهت مشاوره رایگان به…ادامه برای خواندنارسال دستگاه تصفیه آب به ظرفیت ۵۰ هزار لیتر