استاندارد آب آشامیدنی یکی از قدیمی ترین استانداردهای کشور است.و همچنبن یکی از رایج ترین استانداردهای جهان است. به این معنا که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان دارای چنین استانداردی هستند.

در ایران سازمان ملی استاندارد اولین بار در سال ۱۳۴۵ اقدام به تهیه استاندارد آب آشامیدنی -ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی- نمود. از آن بعد در مقاطع مختلف این استاندارد ویرایش شده است. که آخرین بار آن به سال ۱۳۹۱ باز میگردد. با توجه به آنکه استاندارد ۱۰۵۳ بسیار مفصل است در ادامه به مورد نیازترین بخشهای آن اشاره میشود.

 • آب آشامیدنی
  آبی است، که ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشد که، مصرف آن جهت آشامیدن، عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت، برای سلامت انسان، ایجاد نکند.
 • حد مطلوب
  عبارت است از، ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنی، به طوری که، بیش تر از آن حد (تا مقدار حداکثر مجاز)، برای کیفیت آب آشامیدنی مطلوب نمیباشد، اما هنوز قابل آشامیدن است.
 • حداکثر مجاز
  حد مجازی از ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنی است ، که مصرف آن در کوتاه مدت یا دراز مدت، سبب ایجاد عارضه سوء برای سلامت انسان نشود.
 • کلر آزاد باقی مانده
  به مجموع یون (OCl-) و یون هیپوکلریت (HOCl) در آب آشامیدنی گفته می شود.

در جداول ذیل  ذکر برخی پارامتر های مهم را جهت آگاهی عنوان شده است.


ردیفویژگیحد مطلوبمقدار مجازواحد اندازه‌گیری
۱کدورتکم‌تر یا مساوی ۱حداکثر ۵NTU
۲رنگحداکثر ۱۵پلاتین، کبالت برای رنگ حقیقی آب T.C.U
۳بوحداکثر ۲ واحد در ۱۲ درجه سلسیوس و حداکثر ۳ واحد در ۲۵ درجه سلسیوسرقم آستانه بو(TON)
۴pH۵/۸- ۵/۶۰/۹- ۵/۶
۵طعمفاقد هرگونه طعم نامطلوب
۶ظاهرفاقد اشیا خارجی مانند: شن و روغن.
جدول ۱ – ویژگی فیزیکی آب آشامیدنیردیفنوع ترکیبحداکثر مطلوبحداکثر مجاز
۱کل مواد جامد محلول(TDS)۱۰۰۰۱۵۰۰
۲سختی کل بر حسبCaCO3۳۰۰
۳کلرور بر حسبCl۲۵۰۴۰۰
۴سولفات بر حسبSO4۲۵۰۲۵۰
۵هیدروژن سولفورهH2S۰٫۰۵
۶آهن بر حسبFe۰٫۳
۷منگنز بر حسبMn۰٫۱۴/۰
۸آلومینیوم بر حسبAl۰٫۱۱/۰
۹روی بر حسبZn۳
۱۰مس بر حسبCu۱۲
۱۱نیترات بر حسبNO3c50
۱۲نیتریت برحسبNO2c3
۱۳کلسیم برحسبCa۳۰۰
۱۴منیزیم بر حسبMg
۱۵آمونیاک بر حسبNH3۱٫۵
۱۶سدیم بر حسبNa۲۰۰۲۰۰
جدول ۲ – حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی موجود در آب آشامیدنی (میلی‌گرم بر لیتر)ردیفنوع ترکیببر حسبحداکثر مجاز
۱آرسنیکAs۰٫۰۱
۲سربPb۰٫۰۱
۳کروم*Cr۰٫۰۵
۴سلنیومSe۰٫۰۱
۵کادمیومCd۰٫۰۰۳
۶آنتیموانSb۰٫۰۲
۷جیوه (معدنی)Hg۰٫۰۰۶
۸مولیبدنMo۰٫۰۷
۹سیانورCN۰٫۰۷
۱۰برB۰٫۵
۱۱نیکلNi۰٫۰۷
۱۲باریمBa۰٫۷
جدول ۳ – حداکثر مقادیر مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی (میلی‌گرم بر لیتر)

برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *